1. การรับประกันราคาดีที่สุดของเรา สำหรับการจองผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโรงแรม shama.com
 2. การส่งคำเรียกร้องต้องทำภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการจอง โดยต้องส่งคำร้องผ่านทาง แบบฟอร์มร้องเรียนการรับประกันราคาดีที่สุด
 3. ต้องตรงกับเงื่อนไขด้านล่างนี้ :
  • ระยะเวลาเข้าพักเดียวกัน
  • ประเภทของห้องพักและเตียงเหมือนกัน
  • เงื่อนไขการจองการยกเลิกและนโยบายการเปลี่ยนแปลงตรงกัน
  • เป็นราคาที่ได้รับใบยืนยันการจองได้ทันที ไม่ใช่ราคาที่รอการยืนยันการจอง (On Request)
 4. การรับประกันราคาที่ดีที่สุด ไม่สามารถใช้ได้กับราคาที่ไม่ได้ให้สำหรับบุคคลทั่วไป เช่น :
  • โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกเว็บไซต์ต่างๆ
  • ส่วนลดพิเศษเฉพาะกลุ่ม
  • ส่วนลดสำหรับองค์กร
  • ราคาสำหรับข้อตกลงพิเศษทางธุรกิจ
  • ราคาสำหรับการจองเป็นกลุ่ม
  • โปรแกรมสะสมคะแนน
  • ราคาที่ได้รับจากการประมูล หรือ วิธีที่คล้ายกัน
  • บัตรกำนัล
  • ราคาแพ็กเกจ
  • รหัสส่วนลดพิเศษ
  • ราคาที่รอการยืนยันการจอง (On Request)
 1. ราคาห้องพักที่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น รายการอาหารและเครื่องดื่ม สปา และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ รวมกันถือว่าเป็นแพคเกจ ราคาแพคเกจสามารถเรียกร้องได้ก็ต่อเมื่อราคาที่พบในเว็บไซต์อื่นๆ เสนอสิทธิประโยชน์ที่เหมือนกันในราคาที่ถูกกว่า
 2. ราคาแตกต่างกันน้อยกว่า 0.5% ของมูลค่าการจองทั้งหมด เนื่องจากการแปลงสกุลเงินไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์จากการรับประกันราคาดีที่สุดได้ และราคาที่แตกต่างจะต้องเปรียบเทียบกันโดยใช้อัตราสกุลเงินท้องถิ่นของโรงแรม
 3. ทางเรามีสิทธิ์ และดุลยพินิจในการตรวจสอบความถูกต้องของการเรียกร้องใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไข และข้อเรียกร้อง เพื่อกระบวนการเรียกร้องสิทธิ์จากการรับประกันราคาดีที่สุด
 4. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิก หรือ หยุดการรับประกันราคาดีที่สุดของเราเมื่อไรก็ได้