Shama Wired business centre

ศูนย์ธุรกิจ ชามา ไวร์

Shama Chill rooftop area

ชามา ชิล รูฟท็อป

Shama Den multi-function room

ห้องอเนกประสงค์ ชามา เดน

Shama Gym

ห้องฟิตเนส ชามา ยิม