ระยะทางและระยะเวลา

  • สนามบินฮ่องกง 40 กิโลเมตร, 1 ชั่วโมง
  • สถานีรถไฟใต้ดิน MTR ฟอร์เทรส ฮิลล์ (Fortress Hill) 85 เมตร, 2 นาที
  • สถานีรถไฟใต้ดิน MTR นอร์ธ พอยท์ (North Point) 2.5 กิโลเมตร, 10 นาที