ไลฟ์สไตล์

โปรแกรม “ไร้พรมแดน” เป็นโปรแกรมไลฟ์สไตล์ของชามาที่อำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าพัก ตั้งแต่การจัดกิจกรรมสำรวจเมือง (Hood Tour) เพื่อให้ได้ทำความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในละแวกใกล้เคียง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวซ่อนเร้นในพื้นที่ ผู้เข้าพักจะได้สัมผัสถึงการใช้ชีวิตของผู้คน และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างผู้คนในท้องถิ่น !