ระยะทางและระยะเวลา

  • สนามบินฮ่องกง 40 กิโลเมตร, 50 นาที
  • สถานีรถไฟใต้ดิน MTR Admiralty 650 เมตร, 15 นาที
  • สถานีรถไฟฮ่องกงแอร์พอร์ตเอ็กเพรส 4 กิโลเมตร, 10 นาที