ระยะทางและระยะเวลา

  • สนามบินต้าชิ่ง ซ่าเอ่อร์ถู (Daqing Saertu Airport) 25 กิโลเมตร 35 นาที
  • สถานีรถไฟตาชิ่ง สายตะวันออก (Daqing East Railway Station) 11 กิโลเมตร 15 นาที
  • สถานีรถไฟตาชิ่ง สายตะวันตก (Daqing West Railway Station) 15.5 กิโลเมตร 20 นาที