ชามา เมดินี อิสกันดาร์

  • สถานที่ตั้ง: เมดินี อิสกันดาร์, มาเลเซีย
  • จำนวนห้องพัก: 232
  • เปิดให้เข้าพัก: Q1 2020
ชามา ฮับ

ชามา ฮับ ไหโข่ว ไห่หนาน

  • สถานที่ตั้ง: ไห่หนาน, จีน
  • จำนวนห้องพัก: 133
  • เปิดให้เข้าพัก: Q1 2020