ชามา ไวร์ : ศูนย์ธุรกิจ - ชามา ไอส์แลนด์ นอร์ธ ฮ่องกง

ชามา ไวร์ : ศูนย์ธุรกิจ

ชามา ยิม - ชามา ไอส์แลนด์ นอร์ธ ฮ่องกง

ชามา ยิม

ชามา ชิล: พื้นที่นั่งเล่นบนดาดฟ้า - ชามา ไอส์แลนด์ นอร์ธ ฮ่องกง

ชามา ชิล: พื้นที่นั่งเล่นบนดาดฟ้า

ห้องสมุด DVD - ชามา ไอส์แลนด์ นอร์ธ ฮ่องกง

ห้องสมุด DVD