ระยะทางและระยะเวลา

  • สนามบินสุรรณภูมิ / 25 กิโลเมตร 40 นาที
  • สนามบินดอนเมือง / 24 กิโลเมตร 40 นาที
  • รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีนานา / 500 เมตร 8 นาที
  • รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต / 650 เมตร 10 นาที