Shama Wired business centre

ศูนย์ธุรกิจ ชามา ไวร์

Shama Chill rooftop area

ลานรูฟท็อป ชามา ชิล

Shama Gym

ห้องฟิตเนส ชามา ยิม

DVD library

ห้องรวมแผ่นดีวีดี