ระยะทางและระยะเวลา

  • สนามบินฮ่องกง 38 กิโลเมตร, 40 นาที
  • สถานีรถไฟ MTR Central 600 เมตร, 10 นาที
  • สถานีรถไฟ MTR Sheung Wan 450 เมตร, 8 นาที