ระยะทางและระยะเวลา

  • สนามบินหางโจว เซียวซาน (Hangzhou Xiaoshan International Airport) / 35 กิโลเมตร, 35 นาที
  • สถานีรถไฟหางโจว / 20 กิโลเมตร, 40 นาที
  • สถานีรถไฟสายตะวันออกหางโจว / 15 กิโลเมตร, 30 นาที