ระยะทางและระยะเวลา

  • สนามบินฮ่องกง 40 กิโลเมตร, 45 นาที
  • สถานีรถไฟ MTR ฟอร์ทเทรส ฮิลล์ 350 เมตร, 4 นาที
  • สถานรถไฟ MTR นอร์ธ พอยท์ 450 เมตร, 5 นาที
  • North Point Ferry Pier / 900 metres / 15 minutes