ระยะทางและระยะเวลา

  • สนามบินฮ่องกง 35 กิโลเมตร, 30 นาที
  • สถานีรถไฟ MTR จิมซาจุ่ย 28 เมตร, 2 นาที
  • ท่าเรือ สตาร์ เฟอรี่ 900 เมตร, 15 นาที